Tampilkan postingan dengan label Winarno Hadi Saputro. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Winarno Hadi Saputro. Tampilkan semua postingan

Monolog “ Pralambang “ Winarno Hadi Saputro

Senin, 22 Maret 2010 gusmel riyadh

Naskah teater Monolog “ Pralambang “ Bahasa Jawa
(Adaptasi cerpen Ardini Pangastuti )
Oleh: Winarno Hadi Saputro

Swasana kang atis, Grimis wus samsoyo deres
tumetesing banyu tawang tan kaya ora bisa dibendung
Bumi ora luput ketiban udan
katon teles lemah kang garing
Semripit angin nambahi adheming sore kang pedhut
Mobat-mabit gegodhongan ning wit, prithil siji mboko siji
Mephes gegayuhan kang nate subur ngrembuyung
aggawe pupusing ati naliko katinggal kinasih