Monolog “ Pralambang “ Winarno Hadi Saputro

Senin, 22 Maret 2010 gusmel riyadh

Naskah teater Monolog “ Pralambang “ Bahasa Jawa
(Adaptasi cerpen Ardini Pangastuti )
Oleh: Winarno Hadi Saputro

Swasana kang atis, Grimis wus samsoyo deres
tumetesing banyu tawang tan kaya ora bisa dibendung
Bumi ora luput ketiban udan
katon teles lemah kang garing
Semripit angin nambahi adheming sore kang pedhut
Mobat-mabit gegodhongan ning wit, prithil siji mboko siji
Mephes gegayuhan kang nate subur ngrembuyung
aggawe pupusing ati naliko katinggal kinasih

Kaya salembar godhong gogrog, tansah urip ijen
Gemlethak, katherak, kelangan ageman
yen oleh milih pengen bali nyawiji tresno,
dadi perangane wit kang bebarengan sanak kadang
ananging sambato ngaru oro tansah ora ana sing nggape
Mega mendung ora bisa ngiyubi bathin kang karemet ing wayah soreSore menjelang, angin bertiup menerpa pepohonan dan dedaunan. Langitpun mulai tak bersahabat hujan menjatuhi bumi, Sumardi bergegas memasuki rumah kecil sederhana dengan menuntun sepeda onthel tuanya lalu meletakannya di pojok rumah, sambil melihati pakaianya yang basah, Sumardi menuju tumpukan pakain yang tergeletak begitu saja dan mengganti bajunya. Ia berjalan ke ............

Naskah teater Monolog “ Pralambang “ Bahasa Jawa
(Adaptasi cerpen Ardini Pangastuti )
Oleh: Winarno Hadi Saputro

Download Naskah Ini