Mak Ana Asu Mlebu Ngomah

Senin, 21 Maret 2011 gusmel riyadh

Mak…!!
Ana Asu Mlebu ngOmah

Dening: Andy Sri Wahyudi


ada juga versi bahasa Indonesia>> Mak Ada Anjing Masuk Rumah


ANA ING KAMPUNG EMBUH. KAMPUNG SING ORA ANA NANG PETA KECAMATAN.

NANG LATAR SING RADA JEMBAR, ANA BOCAH WADON CILIK JENENGE SUMI, LUNGGUH DEWEAN NUNGGU MAKNE MULEH SAKA PASAR. SUMI KETHAP KETHIP, RUPANE KATON NYREMIMIH.
ORA LET SUWE SUMI NYANYI-NYANYI DEWE. NYANYI SAPENAKE UDELE DEWE.

Sumi : Dondong apa salak
Duku cilik-cilik
Ngandong apa mbecak
Mlaku thimik-thimik
Mengko ibu mesti mundhut oleh-oleh
Kacang karo roti
Aku diparingi

Ah males ah…

SUMI MLAYU MBUH LUNGA NANGENDI

SAKA NJERO OMAH, ANA SUARA PATING GLODEK, SUARA BEKAKAS PADA TIBA. ANA SUARA ASU NJEGOG, NGGERENG, LAN GUMUYU CEKEKEKAN. DUMADAKAN NYUSUL SUARANE SURIP, BENGAK-BENGOK MISUH-MISUH DEWE. SURIP MBANYAKI, GEDABIKAN NGOYAK-OYAK MECUTI ASU! NGANGGO PECUT BLEDEK, SENJATA WARISAN LELUHURE!

Surip : Maak!! Ana Asu mlebu ngomah!!! Cia...ttt!!! CTAR…CTER…CTER…CTAR...!
Modar Ndasmu! Kena cengelmu ra kowe! Sabet Cangkemmu!

Asu-asu : Gugukkk gukk gukkk gukkk!! Grrrr!!! Hahaha…Kakakakakakak..!!!

Surip : Minggat!! Asu Njijiki!! Kena cengelmu ra we!

ASUNE MLAYU METU NGOMAH, NANGING ANA ASU SIJI SING ISIH KERI, NGADEK NGGEJEJER MENTHELENGI SURIP. SURIP GAGE MLUNCAT MECUT NDASE ASU.

Surip : Wo…malah mecicil! Tampanana! Ciaaattt…! Modar Cocotmu!NAGGING LUPUT! SURIP BOLA-BALI MECUTI NANGING TETEP LUPUT, MERGANE ASUNE LUWIH LINCAH, GESIT LAN PINTER ENDA. NGANTI ASU KUWI MAU MLAYU METU OMAH! SURIP NUTUTI ASU METU NGOMAH, MLAYU JRANTHAL NGGAWA PECUT BLEDEK. SURIP NGOYAK NGANTI TEKAN ADOH, NANGING KALAH CEPET KARO PLAYUNE ASU.

***
SUMI NJEDUL DOLANAN ENGLEK MANEH NANG LATAR. COTHOT LIWAT LATARE SURIP AREP LATIHAN SILAT NANG NGISOR WIT RANDU.

SURIP MLAKU KATON KEKESELEN, BANJUR MARANI SUMI SING LAGI DOLANAN ENGKLEK DEWE.

Surip : Sum asune mau bali meneh ra?

Sumi : Aku rangerti e kang? (Sumi lingak-linguk) Kae pa kang Asune?

Surip : Ndi e Sum?

Sumi : Kae lho malah nguya-ngguyu!

Surip : Wo ho’oh e! Pancen truk biangane tenan ok! Bakal tak kemah-kemah tenan kowe Su!

SURIP MLAYU NGOYAK ASU MANEH, NANGING DUMADAKAN ANA SATENGAHING DALAN, SURIP RAISA OBAH. AWAKE NGACENG! KAKU KABEH.

NANG LATAR OMAH PANGGONANE SUMI ENGKLEK.

MAK JIUK, IBUNE SURIP MULIH SAKA BAKULAN NANG PASAR. MARANI SUMI SING LAGI ENGKLEK.

Sumi : Mak ana asu mlebu omah!

Mak Jiuk : Asune sapa? Aneh-aneh! Nduk, Muleh yo! Ki tak gawake oleh-oleh. Kang masmu nangendi je nduk?

Sumi : Mlayu ngoyak asu mak.

Mak Jiuk : Wah jan bocah kok senenge aneh-aneh!
klik di sini untuk download naskah teater selengkapnya
Download Naskah Ini